Mandy Muse https://pornlux.com/pornstar/mandy-muse on Pornlux.com.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Alüminyum ve Plastik Doğrama İmalat ve Montaj sektöründe faaliyet gösteren firmamız, bu faaliyetlerini gerçekleştirirken, ”insanca çalışma ve yaşama hakkı inancı” ile Yalova Teknik Alüminyum Ltd. Şti. olarak ;

1. Firma çalışanlarına, bayilerine, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı,

2. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,

3. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı,

4. Teknolojik değişim ve gelişmeleri takip ederek çalışma ortam koşullarını sürekli iyileştirmeyi,

5. Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir İş Sağlığı Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

6. Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirerek İş Sağlığı ve Güvenliği bilinçlerini artırmayı,

7. Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek başta çalışanlar olmak üzere toplumun her kesiminde bilinçli bir “sağlık ve güvenlik kültürü” nün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı, İSG politikamız olarak taahhüt ediyoruz.